Üretim Metotlarımız

Üretim Metotlarımız

Ürünlerimizi üretmek için çeşitli üretim metodları kullanıyoruz. Bu metodları, ürünlerin kalitesini, verimliliğini ve maliyet avantajını en üst düzeye çıkarmak için seçiyoruz. Ürünlerimizi üretmek için, verimli ve etkili üretim prosedürleri uyguluyoruz. Üretim süreçlerimizde, üretim verimliliğini ve kalitesini artırmak için yeni teknolojileri kullanıyoruz. Bu teknolojiler, üretim sürecini otomatikleştirmeye, hata riskini azaltmaya ve üretim çıktısını artırmaya yardımcı oluyor. Üretim faaliyetlerimizi etkili bir şekilde yönetmek için, güçlü bir üretim yönetim sistemi kullanıyoruz. Üretim metodlarımızı sürekli olarak geliştirerek, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini, verimliliğini ve maliyetini daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu geliştirmeler, yeni teknolojilerin uygulanması, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve müşteri geri bildirimlerinin alınması yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Açık El Yatırma

Bu metod ilk ve en yaygın uygulananıdır. Üretim adetleri düşük, tek yüzeyi hassas , modifikasyon yapılması muhtemel ve komplike parçalarda tercih edilen prosestir. Kalıp maliyetleri çift taraflı kalıplara göre daha düşüktür.

LRTM

Çift tarafı hassas yüzey ve üretim adetleri el yatırma metoduna göre yüksek, geometrisi bu prosese uygun parçalarda RTM metodu tercih edilen prosestir. Bu proseste daha hassas et kalınlığı elde edilir.

Vakum İnfüzyon

Reçine, vakum yardımıyla kalıba uygulanır. Vakum, reçinenin kalıp içindeki tüm boşlukları doldurmasını ve hava kabarcıklarının oluşmasını engellemesini sağlar. Homojen bir yapı elde eder. Yüksek mukavemetli ve hafif parçalar üretir.

Pultruzyon

Pultrüzyon, takviye malzemesinin bir reçine matrisi ile birleştirilerek sıcak bir kalıptan çekilmesi ile profil imalat edilmesi yöntemidir. düşük maliyetli, yüksek hacimde üretime imkan veren, sürekli ve otomatik bir prosestir.